Regelmatig ga ik hier nieuws brengen over het reilen en zeilen in en rond het hok.

Nieuws

Klik voor meer op een nieuwsbericht.

Informatieve avond afd. 10 en 11.
14-10-2018
 
Afgelopen dinsdag (9 oktober 2018) vond in Grolloo...

Afgelopen dinsdag vond in Grolloo een informatieve avond plaats waarbij een aantal sprekers aan het woord kwamen.

In een bomvolle zaal (daar had men niet op gerekend) mocht Stefan Mulder (van Hall Larensteinschool) een presentatie geven over m.n. de invloed van wind op de uitslagen. Hier kwam het beeld naar voren dat iedere liefhebber herkent. Bij westen wind vallen de duiven met de hoogste snelheid in het oosten van het concoursgebied en bij oosten wind vallen de duiven in het westen van het concoursgebied. Geen nieuws gehoord, alleen een bevestiging van wat wij al weten (maar nu onderbouwd met cijfers). Mooi was wel om te horen dat Stefan tijdens het doen van dit onderzoek dusdanig geinteresseerd werd in de duivensport dat hij nu zelf ook duiven houdt.

Als tweede kwam de heer Reiling (Universiteit van Utrecht) aan het woord. Hij liet zien dat duiven die een langere afstand moeten vliegen snelheid verliezen (over het algemeen). Als je met dit gegeven en tevens rekening houdt met de windrichting dan kun je op een andere wijze de uitslag bepalen. Dit zou maken dat liefhebbers niet per definitie uitgeschakeld zijn bij een bepaalde wint. Ik vind dat hier veel aandacht naar toe moet gaan. Dit zou m.i. een mooie stap zijn richting eerlijk spel. Wel moet dat op een manier die voor iedereen helder is en goed uitlegbaar.

Derde spreker van de avond was de heer Van der Waart van het WOWD. Een heel goed verhaal hielt deze man. Waarom is de WOWD op aarde en wat doen zij. Op heldere wijze gaf de heer Van der Waart aan wat het belang is van het WOWD. Met name als het gaat om diervriendelijkheid en zelfregulering. Als voorbeeld gaf hij het gegeven dat Nationaal Orleans voor jonge duiven op advies van het WOWD niet meer vervlogen wordt (werd). Dit heeft te maken met het feit dat de overheid wil dat jonge dieren niet maximaal belast dienen te worden. Door dit soort maatregelen vanuit de duivensport zelf te nemen kan de omgeving zien dat het ons om de welzijn van de dieren gaat. Niet het geld of de prestatie prefereert, maar het welzijn van de duiven.

Tot slot kwamen de heren Kouijzer en Wilberink (Hoge school Utrecht) aan het woord. Deze heren gaven een korte presentatie over het live volgen van duiven tijdens de vlucht. Iets waar wij mee te maken gaan krijgen of je het nu wilt of niet. Persoonlijk vind ik het een moderniseringsslag waarbij wij hopelijk jonge mensen triggeren. De jeugd wil op een display zien waar de duiven zijn. Ook hier gaan wij meer van horen denk ik.

Kortom een hele mooie avond waarbij iedereen verrast was over de hoge opkomst. Dan denk je: de duivensport leeft nog.

< Terug