Regelmatig ga ik hier nieuws brengen over het reilen en zeilen in en rond het hok.

Nieuws

Klik voor meer op een nieuwsbericht.

Brief geschreven.
4-11-2014
 
Ik heb een brief geschreven aan de afdelingen 10 en 11...

Geachte dames/heren,

Gezien de nieuwste ontwikkelingen binnen afdeling 11 (Friesland) waarbij gesproken wordt over een splitsing tussen noord en zuid, de kostenstijgingen binnen de duivensport en de terugloop van het aantal duivenliefhebbers is m.i. de tijd aangebroken om in Noord-Nederland de samenwerking op te zoeken tussen de twee meest noordelijk gelegen afdelingen te weten afdeling 10 Noord-Oost Nederland en afdeling 11 Friesland.
 
De splitsing waarover nu binnen afdeling 11 wordt gesproken komt voort uit het gevoel dat er nu geen eerlijk spel is. Vooral op de relatief korte vluchten is het verschil tussen het noordelijkste deel en het zuidelijkste deel van de afdeling te groot. Dit probleem heeft men jaren geleden al onderkend binnen afdeling 10 en daarom is toentertijd een scheiding gemaakt tussen noord en zuid. Kortom: Afd. 10 en afd. 11 hebben/hadden hetzelfde probleem.
 
De kosten voor de duivenliefhebbers zijn enorm. Nu is dat al het geval. Wat te denken van hok, constateer systeem, duiven, voer, medicatie, vrachtgeld, voedingssupplementen enz. Ik denk dat bij een gemiddelde liefhebber de kosten enkele honderden euro’s zijn per maand. Dit is een aanname, maar als ik naar mijn eigen uitgaven die gerelateerd zijn aan de duivensport kijk, dan zit ik er vermoedelijk niet ver naast. Deze kosten blijven stijgen. In deze tijd waarin alles duurder wordt en waarbij de inkomens gelijk blijven en in sommige gevallen zelfs dalen is dat een slechte combinatie. Er zullen mensen moeten stoppen omdat het financieel niet meer op te brengen is.
 
Uit diverse onderzoeken die de laatste jaren zijn verricht kwam naar voren dat het aantal duivenmelkers gemiddeld met 5% daalt/gaat dalen per jaar. We kunnen stellen dat over vijf jaar 25% van de huidige liefhebbers is gestopt en over tien jaar is dat 50%. Dit maakt onze problemen alleen maar groter worden. Wij zullen de (toenemende) kosten moeten gaan dragen met minder personen. Dit in combinatie met wat in de vorige alinea is beschreven maakt dat de duivensport alleen nog kan worden uitgeoefend door een klein groepje mensen op professionele basis.
       
Wat kunnen wij op korte termijn doen om een aantal van bovenstaande problemen, waar wij vat op hebben, op te lossen.
 
Eerlijk spel en het zo goedkoop maken van het vluchtgeld kunnen we realiseren door samen te werken. De noordelijke delen van beide afdelingen kunnen gezamenlijk vervoerd worden naar dezelfde losplaats. Dit geldt uiteraard ook voor de zuidelijke delen van beide afdelingen. Het nationale vliegprogramma maakt dat we dezelfde soort vluchten hebben op hetzelfde moment dus daar kan geen probleem van gemaakt worden. Door gezamenlijk te lossen (noord afd. 10 en noord afd. 11 en idem dito voor de zuidelijke delen) krijg je zo’n groot mogelijke spreiding. En hoe groter de spreiding hoe eerlijker het concours. Alleen de wind en de concentratie van vele hokken in bepaalde gebieden kan nog van invloed zijn. Hier hebben wij geen vat op en daar moeten wij het maar mee doen.
 
Blijft over dat als het verlies van leden in dit tempo door gaat wij niet anders kunnen dan samenwerken. Misschien dat door op korte termijn de samenwerking te zoeken het verlies van leden kan worden beperkt omdat de kosten minder hard stijgen en er voor meer liefhebbers eerlijk spel is.
 
 
Graag zou ik deze brief mondeling bij het bestuur van beide afdelingen willen toelichten. Het zou mooi zijn als dat in een gezamenlijk overleg zou kunnen zodat we met zijn allen iets kunnen doen om onze mooie hobby te behouden. 

Met vriendelijke groet,

 

Marcel van Zanden


 

< Terug